Mine værktøjer
Du er her: Forside Generelt Organisation

Organisation

Markedsåbning
Gasleverandører
Andre aktører

Inden liberaliseringen af naturgasmarkedet i Danmark blev alle private forbrugere forsynet af et af de regionale naturgasselskaber. Forbrugerens geografiske placering bestemte hvilket naturgasselskab forbrugeren var tilsluttet.

Der er tre regionale naturgasselskaber i Danmark:

  • Dansk Gas Distribution (før 1/10-2016 DONG Energy) (Syd- og Sønderjylland, Fyn, samt Vest- og Sydsjælland1)
  • HMN GasNet2 (Storkøbenhavn, Nordsjælland, Midt- og Nordjylland)

 

Alle naturgasforbrugere, undtagen enkelte store kraftværker, forsynes gennem et af de regionale naturgasselskabers naturgasnet. De regionale naturgasselskaber har indtil 2004 klaret alt, hvad der har med naturgasleverancen at gøre. Levering og transport af naturgas til forbrugerne var samlet som én ydelse og én tarif.

1 Oprindeligt Naturgas Syd og Naturgas Sjælland.
2 Oprindeligt Hovedstadsregionens Naturgas og Naturgas Midt-Nord, fusioneret i 2010.

3 Dansk Gas Distribution har d. 1. maj 2018 overtaget NGF Nature Energy (Fyn).

Markedsåbning

I forbindelse med markedsåbningen er hvert af de regionale naturgasselskaber blevet opdelt i et distributionsselskab og to typer handelsselskaber, der fungerer som gasleverandører.

De tre distributionsselskaber har ansvaret for at gassen kommer ud til forbrugerne, at sikkerheden er i orden, og at det bliver målt, hvor meget naturgas, hver forbruger aftager.

Distributionsselskabet skal sørge for at opkræve energi- og CO2-afgift samt betaling for gastransporten gennem distributionsnettet. Distributionsselskabet skal have dækket sine omkostninger, men distributionsselskabet må ikke tjene penge på at drive nettet, og priserne for at transportere gassen gennem rørene skal være offentligt tilgængelige og regulerede. Afregningen for transport kan enten ske ved, at distributionsselskabet opkræver afgifter og betaling for transport i distributionsnettet direkte hos forbrugerne, eller ved at de opkræver disse hos gasleverandørne.

Gasleverandører

Lovgiverne har bestemt, at der skal være to typer af gasleverandører, nemlig forsyningspligtsselskaber og kommercielle gasleverandører.

Forsyningspligtselskabet har i følge loven pligt til at levere til alle kunder, som ønsker det, forudsat at gasregningen betales. Forsyningspligtselskabet skal sælge gassen til omkostningsbestemte priser og må således ikke have overskud på salget af naturgas. Fra 1. maj 2016 findes der to forsyningspligtselskab nemlig NGF Nature Energy A/S som har forsyningspligtbevillingen i disributionsområdet DONG Energy. Derudover har DONG Energy Salg & Service A/S forsyningspligtsbevillingen i distributionsområderne HMN GasNet og NGF Nature Energy. Både distributionsselskabet og forsyningspligtselskabet fungerer som ikke-kommercielle selskaber, hvor priserne er underlagt offentlig kontrol.

De kommercielle gasleverandører har ret til at levere til alle kunder, som de indgår aftale med. De beslutter selv deres priser og prisstrukturer, og er ikke underlagt nogle restriktioner i form af forsyningspligt og priser, ud over hvad der er indeholdt i kontrakten eller i de generelle leveringsbestemmelser. 

HMN GasNet kommercielle selskab HMN Naturgas I/S er solgt og ejes fra 1. december 2017 af SEAS NVE og Eniig Energi. NGF Nature Energy kommercielle selskab hedder NGF Nature Energy A/S. Efter 1. oktober 2016 har det tidligere DONG Energy, nu Dansk Gas Distribution ingen sammenhæng med det kommercielle selskab Ørsted (før DONG Naturgas A/S).


Udover de kommercielle gasleverandører, som er opstået som resultat af opsplitningen af de regionale selskaber, kan alle naturgasselskaber, som ønsker det, frit etablere sig som kommerciel gasleverandør i Danmark.

En komplet oversigt over gasleverandører kan ses på Naturgasleverandører

Andre aktører

Det er ikke kun de regionale naturgasselskaber, der har fået nye roller. Dette er også sket for andre aktører, ligesom der er kommet nye aktører på banen.

Energinet (tidligere Energinet.dk, Gastra, Eltra og Elkraft System) står for transmissionen af naturgas og el i Danmark. I forbindelse med liberaliseringen blev DONG Transmission udskilt i det selvstændige selskab Gastra, som nu indgår i det statsejede Energinet. Selskabet sørger for transport af naturgas gennem det overordnede landsdækkende transmissionsnet, herunder også transit af gas gennem Danmark.

Transmissionsselskabet er ansvarlig for opretholdelse af den fysiske balance af gas i det danske naturgassystem, det vil sige balancen mellem de gasmængder, der tilføres systemet fra udlandet, fra produktionsanlæggene i Nordsøen samt fra lager på den ene side og de mængder naturgas, der forbruges af forbrugerne, gas der føres ud af systemet til udlandet samt til lager på den anden side.

I Danmark er der to naturgaslagre. Begge anlæg både det i Stenlille på Sjælland og det der ligger i Lille Thorup i Nordjylland, ejes af Energinet.dk.

Transportkunderne betaler Energinet for transporten af naturgas til sig selv som gasleverandør eller til andre gasleverandører, som sælger gassen videre til forbrugere. Transportkunden kan også selv være naturgasforbruger.

 

Yderligere oplysninger og organisationen af den danske gassektor efter markedsåbningen kan ses på naturgasmarked.dk.

Handlinger tilknyttet webside
« februar 2019 »
februar
mantironstorfrelørsøn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728