Mine værktøjer
Du er her: Forside Generelt Naturgasnettet i Danmark

Naturgasnettet i Danmark


Transmissionsnettet
Fordelingsnettet
Distributionsnettet
Stikledninger
Mærkepæle

Naturgas til danske kunder bliver hentet fra boringer i Nordsøen og transporteret i land via undersøiske stålledninger. I Nybro ved Varde bliver gassen behandlet, før den transporteres videre til resten af landet eller til eksport via transmissionsnettet. I Danmark er der i 2015 nedgravet knap 925 km stålrør fra transmissionsnettet og 2.606 km stålrør fra distributionsnettet, Derudover er 15.612 km plastrør til distribution af naturgassen.

Transmissionsnettet

Transmissionsnettet, der er hovedforsyningsnettet, fører gassen fra gasfelterne i Nordsøen til Jylland, Fyn og Sjælland. Transmissionsnettet er næsten altid lagt i de korridorer, der er udlagt til infrastruktur, men nogle ender med at være i bebyggede områder. Undervejs er de tilsluttet en række regulatorstationer, hvor trykket sænkes. Transmissionsnettet drives af Energinet.dk.

Trykket i transmissionsnettet er op til 80 bar, og gassen er endnu ikke tilsat odorant. Det er således ikke muligt at spore en eventuel lækage på lugten. Lækager opdages dog alligevel hurtigt på grund af trykfald i ledningerne, der hurtigt registreres af naturgasselskabernes kontrolcenter. Desuden vil skader på rørenes coating opdages i forbindelse med den katodiske beskyttelse. Transmissionsledningerne er med passende afstand forsynet med afspærringsmuligheder enten i form af linieventiler placeret separat eller i forbindelse med måler- og regulatorstationer (M/R-stationer). Afspærringsventilerne tjener til at kunne afspærre et beskadiget ledningsstykke i tilfælde af uheld.

M/R-stationer tjener som afregningssteder for naturgas til distributionsselskaberne, og trykket i rørene reduceres her fra 80 bar til 50, 40 eller 19 bar (fordelingsnettet). På M/R-stationerne tilsættes odorant til naturgassen, og der er derfor et lager af odorant på disse stationer, der er tilknyttet transmissionsnettet.

Aktuellet transmitteret naturgas til Danmark (Entry) og fra Danmark (Exit) kan følges på nedenstående link til Energinet.dk 

     http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html?target=gas_now

Fordelingsledninger

Fordelingsledningerne fører gassen fra ovennævnte regulatorstationer til andre regulatorstationer, hvor trykket sænkes yderligere. De fleste fordelingsledninger er lagt i åbent og ubebygget terræn, men der findes også en del i byområderne. I byerne ligger fordelingsledningerne oftest i kørebanen. Fordelingsledningerne drives af Energinet.dk, distributionsselskaberne eller HOFOR.

Fordelingsnettet tjener til fremføring af gassen til områder, hvor gassen kan afsættes til f.eks. industri, kraftvarmeværker samt beboelse. I disse områder etableres mindre M/R-stationer, hvor trykket yderligere reduceres til 7 eller 4 bar (distributionsnettet). Fordelingsledningerne er med passende afstand forsynet med afspærringsmuligheder enten i form af linieventiler placeret separat eller i forbindelse med måler- og regulatorstationer (M/R-stationer). Afspærringsventilerne tjener til at kunne afspærre et beskadiget ledningsstykke i tilfælde af uheld.

Betjening af ventiler på gasnettet skal foretages af gasselskabets personale og kun i særlige tilfælde af brandvæsnet. Brandvæsnet må kun betjene ventiler på nettet, hvis de har fået udleveret det nødvendige værktøj af gasselskabet, og hvis de er blevet grundigt instrueret i at bruge dette.

Distributionsledninger

Naturgassen føres videre fra fordelingsnettets M/R-stationer i gule plastdistributionsledninger ved et tryk på op til 7 bar. Fra distributionsledningerne føres gassen ud til den enkelte kunde i stikledninger, som ligeledes er udført i typisk gule plastledninger. Distributionsledningerne ligger både i det åbne land og i byerne. I det åbne land kan de ligge både i mark- og vejarealer. I byerne ligger de normalt på langs i vej eller fortov/cykelsti.

Hvis der sker brud på plastledninger, vil gasselskabet normalt ikke lukke for gassen ved en M/R-station eller et ventilområde, men foretage en klemning omkring brudstedet og herefter reparere skaden. Klemningen bliver altid udført med specielt udviklet værktøj og i en sikker afstand fra brudstedet

Stikledninger

Stikledningerne fører gassen fra distributionsledningerne til forbrugernes husinstallationer og ligger normalt på tværs af vejen.

Distributionsledninger og stikledninger kaldes under ét for distributionsnettet. Distributionsnettet ejes og drives af distributionsselskaberne.

Oversigt over de forskellige ledningstyper, deres udseende og driftstryk

    Transmissionsledninger     Fordelingsledninger     Distributionsledninger     Stikledninger  
Materialetype   Stål Stål Plast Plast
Driftstryk [bar] 50 - 80 19 - 50 0,022 - 7 0,022 - 7
Diameter [mm] 250 - 900 80 - 450 40 - 250 20 - 250
Farve på ledning Sort Sort Gul Gul
Farve på evt. trækrør/beskyttelsesrør Sort/gul Sort/gul Gul Gul
Farve på advarselsbånd2 0,3-0,5 m over ledning3 Gul Gul Gul Gul

1 Dybder kan være ændret pga. efterfølgende terrænreguleringer.
2 Advarselsbånd er en tynd plaststrimmel eller et tyndt plastiknet som skal advare om en underliggende ledning.
3 Ledninger anlagt ved jordfortrængning har IKKE advarselsbånd.
Skitsetegning af naturgasnettets opbygning

skitse gasnet

 

Mærkepæle

Naturgasledninger i åbnet land er markeret med forskellige mærkepæle afhængig af hvilken type ledning, der løber i jorden. Pælene er typisk placeret i markskel eller ved veje. Skal man arbejde i jorden nærheden af gasledninger har man pligt til at indhente ledningsoplysninger inden arbejdet påbegyndes. Ledningsoplysninger kan indhentes i Ledningsejerregistret (www.LER.dk) eller hos det lokale naturgasselskab.
Et eksempel på en mærkepæl er vist herunder. Denne type anvendes til at identificere en transmissionsledning.

mærkepæl


For yderligere information henvises til folderen "Pas på Gasledningerne!", der kan hentes på DGC's hjemmeside  Dansk Gasteknisk Center

Handlinger tilknyttet webside
« februar 2019 »
februar
mantironstorfrelørsøn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728