Mine værktøjer
Du er her: Forside Generelt Naturgas i Danmark

Naturgas i Danmark

Allerede i 1976 undersøgte DONG muligheden for at udnytte naturgas i Danmark. I 1979 vedtog Folketinget at indføre naturgas i Danmark, og i de efterfølgende år blev det danske naturgasnet udbygget.

De første danske kunder fik naturgas i 1982 i det syd- og sønderjyske område. Naturgassen til de første kunder kom fra Tyskland, indtil leverancerne fra gasfelterne i den danske del af Nordsøen startede i 1984.

Naturgasnettet er i dag fuldt udbygget og dækker det meste af landet. Som det fremgår af kortsektionen, er det kun nogle få ø-områder som f.eks. Lolland og Falster, hvor der ikke er adgang til naturgas.Naturgassens vej fra felterne til forbrugerne

Naturgassen transporteres i land fra felterne i Nordsøen gennem to godt 200 km lange højtrykstransmissionsledninger. Ledningerne er nedgravet i havbunden. På behandlingsanlægget i Nybro fjernes evt. væske og svovl, og gassen klargøres til videre transport i transmissionssystemet. Transmissionssystemet har en kapacitet på 8 mia. m3n per år.

Der er to lagre i systemet: et salthorst-lager i Ll. Torup og et akvifær-lager i Stenlille. Lagrene har en samlet udtrækskapacitet på godt 1 mio. m3 i timen. Fordelingen til lokalområderne sker via et fordelingsnet af stålledninger.

Herefter føres gassen over i et distributionssystem bestående af plastledninger. De enkelte kunder er tilsluttet via individuelle stikledninger. En trykregulator reducerer trykket før indføring i det enkelte hus.Naturgassens markedsandel

Naturgas dækker i dag en femtedel af det danske energiforbrug, og gassen leveres via det landsdækkende ledningsnet til mere end 405.000 kunder (i 2016). Herudover er der en betydelig eksport af naturgas til Sverige, Tyskland og Holland.

Gassen anvendes indenfor hele energisystemet, incl. transportsektoren: til individuel boligopvarmning, til produktion af el og varme i små og store kraftvarmeværker og til industri- og erhvervsformål. Knap halvdelen af befolkningen i Danmark får dækket deres varmeforbrug direkte eller indirekte via naturgas.Naturgas nu og i fremtiden

Al dansk naturgas kommer i dag fra felter i den danske del af Nordsøen. Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG) og Energinet.dk transporterer og distribuerer gassen til kunderne sammen med de tre distributionsselskaber: HMN Naturgas I/S, DONG Distribution A/S og NGF Nature Energy A/S. (Ålborg Gasforsyning er også registeret som distributions selskab, men har ikke så mange naturgaskunder, at de indgår i statistikken.) 

I København  og Ålborg står HOFOR  og Aalborg Gasforsyning for gasforsyningen. I de to byer er der tale om en særlig bygaskvalitet fremstillet på basis af naturgas. I 1989 skiftede Aalborg Gasforsyning, og i 2007 skiftede Københavns Energi (nu HOFOR) bygassen (spaltegas) ud med en blanding af naturgas og luft (Bygas 2).

De danske naturgasreserver som nettoeksportør rækker med det nuværende gasoverskud fra produktionen af naturgas i Nordsøen, til 2019, hvorefter der må forventes en kort periode i 2020 og 2021 med laver grad af selvforsyning reduceret på grund af renovering af Tyra feltet. Gaseserverne kan ifølge Energistyrelsen stadig forventes øget i takt med øget efterforskning og udviklingen af teknologiske udvindings forbedringer, således at der vil være naturgas til efter 2035.

gasresouser 2018-2040

Danmarks naturgasreserver fra Energistyrelsens "Ressourcer og prognoser"/ Kilde Energistyrelsen august 2018

Gasreserver

Forventede naturgasleverancer fra Nordsøen i perioden 2015-2042, udarbejdet af Energistyrelsen og Energinet.dk /Kilden: Gasforsyningssikkerhed 2016 fra Energinet.dk

Dublering af kritiske ledninger som f.eks. ledningen fra Ellund til Egtved, med dertil hørende kompresser station (åbnet den 1. oktober 2013), giver Danmark yderligere forsyningssikkerhed med det europæiske net. Danmark har derudover store lagerkapacitet, hvilket også er medvirkende til en høj forsyningssikkerhed.

 1984-2017

 Kilde: BP Statistical review of World Energy/june 2018


Anvendelsen af naturgas i Danmark var i 2017 næsten uændret i forhold til 2016. Samlede set er naturgas forbruget i Danmark, over en periode på 10 år, aftaget med 4,4 % om året i gennemsnit.

 

 

 

 

 

 

 

Handlinger tilknyttet webside
« februar 2019 »
februar
mantironstorfrelørsøn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728