Mine værktøjer
Du er her: Forside Generelt Bygas

Bygas

Bygas

Der er bygasforsyning i København, Frederiksberg og Aalborg. De 3 forsyninger var oprindeligt baseret på kulgasværker, men er senere overgået til naturgas/luft blandinger. I København og Frederiksberg produceres gassen på HOFOR’s gasværker, hvor der nu også tilsættes biogas til bygasnettet.

 

Der er i alt ca. 170.000 bygaskunder, der primært bruger gassen til madlavning i boliger, restauranter mv. Derudover bruges gassen til opvarmningsformål, vaskerier og større erhvervskunder.

 

Bygas i København

I efteråret 2007 tog HOFOR det nye Kløvermarken Gasværk i brug. Værket består af to anlæg, der sammen med Strandvænget Gasværk producerer knapt 25 mio. m³ bygas, som københavnerne bruger hvert år.

 

Bygassen består i dag af lige dele naturgas, biogas og atmosfærisk luft, der blandes i ejektorer, inden den sendes videre til forbrugerne. Der sker hverken nogen opvarmning eller afbrænding i processen, og derfor er anlægget meget sikkert. Bygas er ligesom naturgas lettere end luft, så uforbrændt bygas stiger opad og forsvinder ved den naturlige ventilation.

 

Biogas

Biogassen kommer fra rensningsanlægget Lynetten, der i 2012 har etableret to nye slamforbrændingsovne, som bruger meget mindre biogas til støttefyring end de gamle ovne. Derfor er der en større mængde biogas til overs end tidligere. HOFOR har indgået aftale med rensningsanlægget om at købe den overskydende biogas.

Biogassen renses i kulfiltre for svovlbrinte og siloxaner, men opgraderes ikke til naturgaskvalitet. Forsøg med forskellige apparattyper har vist, at der kan tilsættes op til ca. 40% ikke-opgraderet biogas til bygassen, uden at der bliver problemer med apparaternes forbrænding.

Biogas er pr. definition en CO2-neutral energiform. Målet er en 100% CO2-neutral bygasforsyning senest i 2025. Hvis der skal tilsættes mere end ca. 40% biogas til bygasnettet, skal biogassen opgraderes til naturgaskvalitet.

 

Biogasrense anlæg fra Lynetten

Fra indvielsen af biogasrenseanlægget på Lynetten den 23/10-2013 

Wobbeindeks

Sikkerhedsstyrelsen har fastsat nye krav i gasreglementet til det såkaldte wobbeindeks, der for bygas skal forhøjes fra 23,6 til 24,9 MJ/Nm3. Wobbeindekset siger noget om den varmeeffekt, en brænder udsættes for ved forbrænding af gassen. Ændring af wobbeindekset for bygassen i København er koordineret med intoduktionen af biogas i bygasnettet.

 

Lavt tryk

I københavn består bygasnettet af et overordnet ”trykledningsnet” med et tryk på 300 mbar og et lavtryksnet med et tryk på 10 mbar. Samlet er der 860 km gasledninger. Ledningsnettet består primært af støbejernsledninger, som løbende renoveres ved relining med PE rør. Pt er ca ¼ af ledningsnettet relinet.

 

Tilsat lugtstof
Gassen er tilsat et lugtstof (odorant), så man kan lugte gas fra selv meget små utætheder i installationen. Tidligere blev bygassen fremstillet ved spaltning af naturgas og indeholdt derfor giftig kulilte, men i dag er bygassen helt fri for kulilte.

Mindre CO2
Bygassen i København sparer årligt miljøet for ca. 30.000 tons CO2 sammenlignet med en tilsvarende el-produktion.

 

 

 

Handlinger tilknyttet webside
« februar 2019 »
februar
mantironstorfrelørsøn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728