Mine værktøjer
Du er her: Forside Anvendelse Transportsektoren

Transportsektoren

CNG biler i hele verden

Incitamenter

EU og naturgas i transportsektoren

Danske erfaringer

 

På hjemmesiden http://gasbiler.info kan man finde gasstationer i Danmark, samt følge nyheder om gas i transport.

 

Nedenstående adresser er på CNG gastankstationer i Danmark

 • 2300 Amager, Prags Boulevard 69  
 • 2740 Skovlunde, Mileparken 2
 • 2770 Kastrup, Lufthavnsboulevarden 6 (GPS: 55.629017, 12.627768 )                                                                                                    
 • 2860 Søborg, Columbusvej 6 (GPS: 55.73767N, 12.47841E)
 • 3600 Frederikssund, Pedersholmparken (GPS: 55.82368N, 12.09405E)
 • 5220 Odense, Ørbækvej 260
 • 6880 Tarm, Vardevej nr. 83A (GPS: 55.86252N, 8.50193E)
 • 7000 Fredericia, Venusvej 22
 • 7100 Vejle, Stiftsvej 1A (Ved Exxit 59)
 • 7500 Holstebro, Bisgårdmark 5 (GPS: 56.35870N 8.60106E)
 • 7800 Skive, Bjørnevej 17 (GPS: 56.5356N, 9.0298E)
 • 7800 Skive, Ågade 18 (GPS: 56.56788N, 9.03372E)
 • 9900 Frederikshavn, Suderbovej 16 (GPS: 57.44213N 10.49410E)
 • 9220 Aalborg Ø, Troensegade 18 (GPS: 57.02506N 10.01034E)

Gastankstationer
Kort over gastankstationer fra februar 2016 (Kilde HMN Naturgas)

CNG biler i hele verden

Hvert år udgiver Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA) en årsstatistik, der beskriver udviklingen af gasbiler på verdensmarkedet. Heraf fremgår det, at af de 1.067 mio. køretøjer, der findes i verden i 2012, er de 16,2 mio. gaskøretøjer, også kaldet Natural Gas Vehicles (NGV). Dette svarer til, at ca. 1,5 % af alle køretøjer i verden kører på gas. Af gaskøretøjerne udgør de 14,9 mio. lette gaskøretøjer og de 1.3 mio. tunge eller mellemtunge gaskøretøjer, det være sig busser eller lastbiler.

 

Udviklingen i antallet af gaskøretøjer i de enkelte lande er meget forskellig. Fx udgør gaskøretøjer i Pakistan ca. 89 %, i Bangladesh 59 % og i Iran 24 % af alle køretøjer.

På verdensplan er lande med flest gaskøretøjer i 2012: Pakistan (3.1 mio.), Iran (2.9 mio.), Argentina (2.1 mio.), Brasilien (1.7 mio.), Indien (1.5 mio.), Kina (1.2 mio.) og Italien (0.75 mio.)

 

                                                                       Graf med flest CNG biler i verden 2000-2012

Udviklingen for perioden 2000-12 i landene med flest gaskøretøjer, kilde NGVA  CNG biler i Europa

 

I Europa er væksten stor i Tyskland, Italien, Bulgarien og Sverige. Især er indsatsen i Tyskland imponerende. Man har vedtaget en plan om at nå 1.000 naturgastankningsanlæg (CNG station), og man er allerede nået 903 stationer. 

Flest CNG biler i EU

Tabel med CNG biler i Italien, Tyskland, Bulgarien og Sverige i perioden 2000-2012, kilde NGVA

CNG i EU
 Tabel med oplysninger om CNG biler i de enkelte EU-lande for perioden 2000-2012, kilde NGVA
 
 
I Europa er der 2.805 CNG gastankstationer, her af er de ca. 2.300 offentlige gastankstationer og resten private anlæg. I hele verden er der ca. 21.000 gastankstationer.
 

Målet for Tyskland er at følge EU’s hvidbog ”Target 2020”, dvs. man sigter efter en bestand af naturgaskøretøjer på 6 mio. køretøjer. At væksten er betydelig, fremgår af antallet af køretøjer, der viser, at pr. december 2011 var der 96.000 køretøjer mod 19.400 i 2004.

 

Fyldestationer i Sverige 2009

Energigas Sverige har udarbejdet dette kort der viser placeringen af de 104 fyldestationer med fordonsgas.

Kilde: Anders Mathiasson fra præcentation om biogasmåling, november 2009 i Stockholm se iøvrigt en opdatering på link: http://www.gasbilen.se/Att-tanka-din-gasbil/Tankstallen

I Frankrig satser man primært på erhvervsflåder af naturgaskøretøjer. I Tyskland satser man primært på privatbilister, hvilket understøttes af, at man har naturgastankning i hele landet. I lighed med den tyske udvikling er væksten også i Sverige betydelig. De sidste fem år er bestanden firedoblet fra 10.420 i 2006 til ca. 40.000 NGV-biler i slutningen af 2011 og der er 132 offentlige og 47 ikke offentlige fyldestationer. I Sverige anvender de primært opgraderet biogas, og fordeling  var i 2011 ca. 1/3 naturgas og 2/3 opgraderet biogas som brændsel i gasbilerne. Erfaringer fra for eksempel Italien og Argentina viser nemlig, at en helt nødvendig forudsætning for vækst i udbredelsen af naturgaskøretøjer er en tilsvarende lidt hurtigere vækst i udbygningen med tankningsanlæg.

Bortset fra Italien er bestanden af naturgaskøretøjer vokset stærkt fra nær nul i starten af 1990’erne. Italien er Europas gamle naturgasland, hvor væksten, støttet af en lang række offentlige incitamenter, har været betydelig i mange år.

Fordonsgas fyldestation i Sverige

Fyldestation i Sverige
Kilde: Anders Mathiasson fra præcentation om biogasmåling, november 2009 i Stockholm


Incitamenter

I mange lande er der tilskud til anskaffelse eller ombygning af køretøj til naturgasdrift. Men det primære incitament er, at naturgas simpelthen sælges til en væsentligt lavere pris end benzin eller dieselbrændstof.

Årsagerne til en øget naturgasanvendelse i transportsektoren er blandede.


I Mellemøsten, Sydamerika og Asien er baggrunden:

  • et ønske om bedre miljø i storbyerne.
  • at man i landene har rådighed over egne naturgaskilder, dvs. forbedrer valutabalancen ved gasanvendelse.


I Europa og USA anvendes naturgaskøretøjer primært ud fra, at:

  • naturgas medfører miljøforbedringer især i storbyerne.
  • naturgas mindsker afhængigheden af olieforsyninger.

 

Flere ser også naturgasanvendelse som noget, der kan lette overgangen til et fremtidigt brintsamfund, for eksempel i form af, at infrastrukturen til gasforsyning også kan anvendes til brintdistribution. Enten i form af naturgas/brint blanding eller som ren brint. Afhængigt af blandingsforholdet vil der dog være behov for justeringer af infrastrukturen.

 

EU og naturgas i transportsektoren

I EU-regi er der gennem de seneste 5 år arbejdet på at få alternative brændstoffer ind i transportsektoren. I en hvidbog fra oktober 2001 er fremsat en handlingsplan for ”Promotion of bio-fuels and other alternative fuels for road transportation”. Der opstilles her konkrete mål for anvendelsen af biobrændstoffer, naturgas og brint:

2010: 6 % biobrændstoffer og 2 % naturgas

2020: 8 % biobrændstoffer og 10 % naturgas og 5 % brint

Som en opfølgning herpå kom direktivet 2003/30/EU om biobrændstoffer, der betød, at alle lande skulle udarbejde en plan for implementering af biobrændstoffer i transportsektoren. Man skulle stræbe efter at nå 5-6 % biobrændstoffer.

Senest har EU som opfølgning på hvidbogen kommet med et nyt direktivet 2009/28/EU "om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder" der ophæver du det tidliger direktivet 2003/30/EU. Nu er målet i 2020 at 20 % af energien skal være vedvarende energi (VE), og en andel på 10 % skal være VE til transportområdet i EU-27. Satsningen på, at bruge VE på transportområde, betyder en øgning af etanol i brændslet og måske en satsning på bio- og naturgas gasbiler.

Der er i Danmark pt.  ikke taget særlige politiske initiativer for at introducere bio- og naturgas i transportsektoren.


Eksempler på naturgasdrevne biler

Eksempler på NGV biler

Kilde: Anders Mathiasson fra præcentation om biogasmåling, november 2009 i Stockholm

Se også den svenske hjemmeside  http://www.gasbilen.se/Att-valja-ratt-bil med opdateringer af gasbiler 

Danske Erfaringer

Naturgas har hidtil kun været benyttet i beskedent omfang til køretøjer i Danmark. Hidtil største anvendelse foregik under anden verdenskrig, hvor omkring 250 køretøjer anvendte naturgas.

Efter opbygning af naturgasnettet i 1980’erne gennemførte de danske naturgasselskaber demonstrationsprojekter med konvertering af firmabiler frem til midten af 1990’erne. Herudover gennemførtes et par demonstrationsprojekter med enkelte naturgasdrevne bybusser.

Erfaringerne var blandede. Man oplevede både tekniske og ydelsesmæssige problemer. Der var flere årsager hertil. Introduktion af ny teknik kræver en vis indkøringsperiode.

Sammenholdt med udenlandske erfaringer står det klart, at den danske indsats inden for naturgas til transportsektoren ikke var omfangsrig og vedholdende nok til at blive en succes.

Danske trafikpolitiske planer og redegørelser har til dato ikke omfattet naturgasanvendelse som et middel til at nå de opstillede mål. Ud over fortsat satsning på CO2-reduktion er der i de seneste år kommet stærk fokus på trafikkens sundhedsskadelige virkning i byerne.

Hvorvidt det er økonomisk fordelagtigt at anvende naturgas i transportsektoren afhænger af politiske beslutninger på såvel regerings- som kommunalt niveau samt i gasselskaberne. P.t. er der ingen privat- eller selskabsøkonomisk gevinst ved naturgasdrift i Danmark.

En udbredt måde at begrænse investeringer og risiko ved opstart af naturgas i transportsektoren er ved begynde med busflåder i byer, kommunale flåder, taxier etc.

Mulighederne for introduktion af naturgas i den danske transportsektor vurderes at være bedre end nogensinde. De mange initiativer på området i landene omkring os, politikernes øgede fokus på transportens miljøbelastning i byerne og gasselskabernes mere etablerede position er gunstige forudsætninger.

I rapporten fra" The Gas Vehicles Report, 2011" er Danmark for første gang i mange år registreret som NGV- land med 14 biler og 1 fyldestation. Dette skyldes de registreret naturgasbiler og den fyldestation som Naturgas Fyn har indkøbt i 2011. 

 

Handlinger tilknyttet webside
« februar 2019 »
februar
mantironstorfrelørsøn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728