Mine værktøjer
Du er her: Forside Tekniske data Antændelsesgrænser i luft (20 °C, 1 bar)

Antændelsesgrænser i luft (20 °C, 1 bar)

Le chatelier´s princip


DGC har i 2005 bestemt antændelsesgrænser for naturgas/luft-blandinger ved temperaturer op til og med 300 °C. De praktisk bestemte antændelsesgrænser fremgår af tabellen herunder. Alle bestemmelser er udført ved 1 bar (atmosfæretryk) og med naturgassammensætningen for januar 2005.

Praktisk bestemte værdier for antændelsesgrænser for dansk naturgas

  Temperatur  

  LFL1, vol-%  

  UFL2, vol-%  

  20 °C

4,0

16,0

100 °C

3,7

16,9

200 °C

3,4

18,0

300 °C

2,8

19,5

285 °C

2,9

19,3

 

Resultaterne kan ses i figuren: Antændelse luft

Figuren viser antændelsesgrænser for dansk naturgas som funktion af temperaturen. Figuren viser både beregnede og praktisk bestemte værdier. De beregnede værdier er fundet ved hjælp af Le Chatelier's princip. I beregningerne indgår kun værdier for kulbrinter op til og med Butan, hvorfor de beregnede værdier kun kan anvendes vejledende.

Le Chatelier's princip

Le Chatelier’s princip har været anvendt gennem mange år til bestemmelse af blandt andet antændelsesgrænser for gasblandinger. Beregningsmetoden tager udgangspunkt i antændelsesgrænserne for de enkelte komponenter i gasblandingen, og giver, sammen med komponenternes relative koncentration, et estimat for blandingens antændelsesgrænser.

Metoden kan anvendes ved alle temperaturer så længe de data, der anvendes, er givet ved den ønskede temperatur. Le Chatelier’s princip beregner antændelsesgrænserne efter følgende formel:

FLg =  100/Σ(xi/FLi)

hvor,
FLg  er øvre/nedre antændelsesgrænse i luft for en given gasblanding (vol-%)
xi     er koncentrationen af komponent i i gasblandingen (vol-%)
FLi   er øvre/nedre antændelsesgrænse i luft for komponent i i gas-blandingen (vol-%)

I Tabellen herunder er angivet værdier for enkeltkomponenter i naturgas ved forskellige temperaturer.

Formlen gælder således både for den øvre og nedre antændelsesgrænse for en gasblanding. Formlen kan desuden anvendes ved forskellige temperaturer, såfremt enkeltkomponenternes antændelsesgrænser ved pågældende temperatur er kendt.

Det skal dog nævnes, at denne formel, kun er et estimat af antændelsesgrænserne, og derfor ikke kan anvendes til absolut bestemmelse. Erfaringerne viser desuden, at LFL estimeres mere præcist end UFL med Le Chatelier’s princip.

 

Udvalgte antændelsesgrænser for enkeltkomponenter ved forhøjede temperaturer

20 °C, 1 bar

138 °C, 1 bar

280 °C, 1 bar

402 °C, 1 bar

  LFL, vol-%  

  UFL, vol-%  

  LFL, vol-%  

  UFL, vol-%  

  LFL, vol-%  

  UFL, vol-%  

  LFL, vol-%  

  UFL, vol-%  

Metan

5,1

13,5

4,4

14,1

3,6

15,7

3,0

17,3

Etan

3,0

11,7

2,5

12,3

2,1

14,1

1,7

16,0

Propan

2,4

9,3

2,1

9,3

1,8

9,7

1,3

11,1

Butan

2,0

7,6

1,6

7,9

1,4

7,8

1,2

7,5

 

1 LFL = Lower Flammability Limit - nedre antændelsesgrænse
2 UFL = Upper Flammability Limit - øvre antændelsesgrænse

Handlinger tilknyttet webside
« februar 2019 »
februar
mantironstorfrelørsøn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728