Mine værktøjer
Du er her: Forside Tekniske data

Tekniske data

Emnerne er opdelt i undergrupperne: fysiske, kemiske, forbrænding og gaskvalitet. I listen herunder ses de almindelige værdier for de forskellige egenskaber. Værdierne er opnået på baggrund af en gassammensætning svarende til gennemsnittet for dansk naturgas i 2017 (se længere nede på siden). 

På de underliggende sider findes en lang række forklaringer på de tekniske data om naturgas.  

Energinet.dk vedligeholder et sikkerhedsdatablad for dansk naturgas. Sikkerhedsdatabladet kan ses på Energinet.dk's hjemmeside.

Fysiske Data

Densitet, ρ, (0 °C, 1 bar):   (Klik her for at gå til DGC's beregningsprogram)
0,8261 kg/m3n

Relativ densitet, d, (0 °C, 1 bar):

            0,6389

Kompressibilitetsfaktor, Z0, (0 °C, 1 bar):   (Klik her for at gå til DGC's beregningsprogram)
0,9969
Varmefylde, cp, (0 °C, 1 bar):
2,040 kJ/kg·K
Viskositet (dynamisk), µ, (0 °C, 1 bar):   (læs mere)
10,64 · 10-6 Pa·s

 

Kemiske data

Molvægt, M, :
18,454 g/mol
Støkiometrisk forbrændingsreaktion for metan:   (læs mere)
CH4   +   2 O2   →   CO2   +   2 H2O

 

Forbrændingstekniske data

Nedre brændværdi (25 °C):  (læs mere)
39,655 MJ/m3n
Øvre brændværdi (25 °C):  (læs mere)
43,842 MJ/m3n
Antændelsesgrænse i luft (20 °C, 1 bar):  (læs mere)
4 - 16 vol-%
Antændelsestemperatur (1 bar):   (læs mere)
ca. 465 °C
Antændelsesenergi (Metan):  (læs mere)
33·10-5  J
Flammetemperatur (λ = 1):  (læs mere)
ca. 1.964 °C
Flammehastighed:   (læs mere)
ca. 0,4 m/s
Luftbehov*:
10,5842 m3n/m3n gas
Røggas maks. vanddampindhold*:
17,26 vol-%
Røggas CO2 (tør)*:
12,02 vol-%
Røggasvanddugpunkt*:
57,8 °C
Tør røggas volumen (Støkiometrisk forbrænding):
9,52 m3n / m3n gas
Metantal (DGC algoritme): (læs mere)
71,6
Wobbe-indeks (25 °C, 1 bar): (læs mere)
54,85 MJ/m3n
CO2 emissionsfaktor (fysisk):
56,99 kg/GJ

 

* Støkiometrisk forbrænding (8,2 g vanddamp pr. kg tør forbrændingsluft)

 

 

Gaskvalitet

Gennemsnits sammensætningen af dansk naturgas i 2017 på kvalitets-målestation Egtved (mol-%):
Komponent    Gennemsnit      Minimum       Maksimum  
Metan  CH4 89,14 84,99 97,28
Etan  C2H6 5,86 1,29 8,03
Propan  C3H8 2,41 0,52 3,87
I-butan  C4H10 0,40 0,09 0,46
N-butan  C4H10 0,62 0,14 0,84
I-pentan  C5H12   0,15 0,04 0,18
N-pentan  C5H12 0,11 0,03 0,13
Hexan+  C6+ 0,06 0,01 0,08
Nitrogen  N2 0,31 0,25 0,65
Kuldioxid  CO2 0,95 0,22 1,73
Svovlbrinte   H2S 2,91 0,11 6,61

1 OBS! Enheden for svovlbrinte koncentrationen er mg/m3n
Den aktuelle naturgassammensætning kan ses på Energinet.dk's hjemmeside
Handlinger tilknyttet webside
« marts 2019 »
marts
mantironstorfrelørsøn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031